Insights Finance

Een blik op de financiële conditie van Nederlanders


Kees Wilbrink 24 mrt 2021

Onderzoek naar de interesses en het gedrag op het gebied van financiën

Wat zijn de interesses en het gedrag op het gebied van financiën van de Nederlandse consument? In maart 2021 werd hier onderzoek naar gedaan door Panel Inzicht.

 

De interesse in informatie over financiële producten is groot! Bijna twee derde geeft aan hier in geïnteresseerd te zijn en bij mannen ligt dit zelfs nog hoger. Een grote meerderheid (85%) vindt hun financiële conditie (zeer) belangrijk, vooral 35-49 jarigen vinden dit belangrijk: 92%. Twee derde heeft dan ook een financiële buffer voor de toekomst. Een kwart heeft geen financiële buffer maar zou dit wél graag willen. 

 

Opvallend is dat men voor financieel advies iets vaker aanklopt bij vrienden, familie of kennissen (37%) dan bij een bank (34%) of onafhankelijk adviseur (31%). De rol van vrienden wordt wel kleiner naarmate men ouder wordt. Bijna de helft (41%) van de ondervraagden geeft aan zich meer bezig te zijn gaan houden met zijn/haar financiële situatie sinds corona.

Kees Wilbrink
Branches in media expert

16 artikelen