CPM


17 sep 2021

Cost Per Mille: Een afrekenmodel waarbij wordt afgerekend per duizend vertoningen.