FLoC


17 sep. 2021

Federated Learning of Cohorts. Een nieuwe manier van targeten waarbij mensen worden groepeert in "cohorten" op basis van hun browsegeschiedenis en interesses in plaats van het identificeren per individu.