ROAS


17 sep. 2021

Return On Ad Spend. Een marketingformule die de effectiviteit van een advertentiecampagne meet. De ROAS formule gaat als volgt: ‘(totale conversiewaarde – totale kosten) / totale kosten’.