Case Bungalows.Nl

Customer matching levert bungalows.nl 60% nieuwe klanten op


14 apr. 2021

Customer matching levert bungalows.nl 60% nieuwe klanten op

Bungalows.nl besteedt een groot deel van haar wervingsbudget aan Google Ads, maar de ROI is laag en er is geen transparantie over effectiviteit. Daarnaast wil Bungalows.nl meer nieuwe klanten realiseren en bestaande klanten effectief uitsluiten. Met haar online media inzet worden nu te weinig boekingen bij nieuwe klanten gerealiseerd. Dit is de aanleiding om een pilotcase te starten en de effectiviteit van verschillende kanalen te vergelijken.

DPG Media is de enige publisher in Nederland met een uniek datawarehouse, waarin alle data aan elkaar zijn gekoppeld en miljoenen klantprofielen zijn opgebouwd. DPG Media heeft toestemming om deze klanten gepersonaliseerd te benaderen, middels abonnees die wekelijks hun favoriete magazines ontvangen. De inzet van data audiences op individueel niveau zowel online als in print is uniek.

Het DPG Media Datawarehouse is gekoppeld aan het Data Management Platform (DMP via Shopping Minds) van bungalows.nl. Op die manier werd een customer match gemaakt. De data zijn op individueel niveau samengebracht middels sleutels als e-mailadres en/of NAW-gegevens (dus cookieless, op basis van first party data). Hierdoor heeft DPG Media de mogelijkheid om op basis van Customer Matching en klantdata de boodschap in print, net zoals bij online, te personaliseren op individueel niveau. Daarnaast kunnen bestaande klanten worden uitgesloten.

77% van de klanten van Bungalows.nl zijn vertegenwoordigd in het DPG Media Datawarehouse. Door het combineren van klantprofiel data (CRM) en regiodata kunnen we op maat gemaakte aanbiedingen creëren. Bestaande klanten werden uitgesloten en op basis van de regio waar men woont werd de aanbieding bepaald. Uit onderzoek bleek namelijk dat regio en voorkeur voor vakantieplek sterk samenhangen. Abonnees kregen middels een insert een persoonlijk relevante boodschap meegestuurd met Libelle, Veronica en Donald Duck via een bijgevoegde insert waarbij dus bestaande klanten geen insert kregen.  Door alle gerealiseerde boekingen te koppelen aan de personen uit de customer data match weten we precies welke klanten hebben geboekt en hoeveel boekingen door print zijn gerealiseerd. Daarmee kon het effect 1 op 1 worden geanalyseerd. 

De campagne was zeer succesvol en laat op overtuigende wijze zien dat het gebruik van Customer Matching in Print werkt. Een gepersonaliseerde insert in geselecteerde DPG Media magazines heeft een CPA die meer dan twee keer lager is dan Google Ads en bijna twee keer zoveel boekingen oplevert.