Sns

Inzet branded articles helpt SNS aan positiever imago


1 apr. 2021

Inzet branded articles helpt SNS aan positiever imago

SNS is er voor iedereen die wil bankieren bij een nuchtere, no-nonsense en menselijke bank. Ze staat haar klanten bij in hun financiële leven en maakt hen financieel weerbaar. Om ook niet-klanten door heel Nederland te bereiken met content rondom deze missie, is besloten over te gaan tot een contentpartnership met DPG Media. De doelstellingen? Positieve effecten bewerkstelligen op de merkbekendheid, overweging en imago en merk statements van SNS.

Gidsfunctie

Een maatschappelijke missie als deze vraagt, zeker gezien enige scepsis binnen de samenleving jegens de financiële sector, om een kwalitatieve en geloofwaardige distributiepartner. Deze oprechte missie sluit aan bij de gidsfunctie waar de nieuwsmerken van DPG Media zichzelf van bewust zijn. Daarom is besloten om bestaande- en nieuwe content te (her)schrijven in de begrijpelijke taal die onze lezers, en die van onze partner NDC in het noorden van Nederland van ons kennen.

Wekelijks online branded articles

Een kwartaal lang is op wekelijkse basis een online branded article gepubliceerd en gedistribueerd via nieuwsplatformen van:

- AD
- Eindhovens Dagblad
- Brabants Dagblad
- BNdeStem
- De Gelderlander
- PZC
- Twentse Courant Tubantia
- De Stentor
- Het Parool
- Leeuwarder Courant
- Friesch Dagblad
- Dagblad van het Noorden

Gedurende de samenwerking hebben we de belangrijkste 4 onderwerpen extra onder de aandacht gebracht middels een 1/1p branded article in de weekend edities van bovengenoemde nieuwsmerken. Dit betrof de volgende thema's:

- cybercriminaliteit,
- kinderen en digitaal geld,
- schaamte om geldzorgen en
- de waarde van emotie versus materie.

Hoge contactfrequentie

Middels een vast ritme en het toepassen van content retargeting zorgden we voor een hoge contactfrequentie onder de doelgroep. De content werd gebundeld in een duidelijk vindbaar dossier: 'Gerust over Geld'. Het aanbieden van verdiepingsmogelijkheden aan de bezoekers van de branded content, zorgde voor extra organisch verkeer naar overige gerelateerde content binnen dit dossier.

Significante stijging merkbekendheid

Bovenstaande aanpak heeft geresulteerd in de volgende effecten, gemeten door onafhankelijk onderzoeksbureau DVJinsights.

Uit een 0- en 1 meting blijkt dat:

- de geholpen bekendheid van SNS is significant gestegen met 7%
- de spontane bekendheid van SNS is significant gestegen met 11%
- de overweging van SNS is significant gestegen met 7%
- het aandeel consumenten dat SNS zou aanbevelen is significant toegenomen met 5%

Positiever imago

Uit een vergelijking onder mensen die wel en niet blootgesteld zijn aan de campagne (exposed/non-exposed) blijkt:

- dat de respondenten die zijn blootgesteld een aanzienlijk positievere houding hebben ten opzichte van SNS dan de mensen die niet zijn blootgesteld (significant)
- dat op alle negen imago- en thema statements significant hoger gescoord wordt onder de respondenten die zijn blootgesteld versus de respondenten die niet zijn bereikt.

Zo heeft meer dan de helft (55%) van de respondenten die zijn blootgesteld aan de campagne vertrouwen in SNS, waar dat op de niet bereikte doelgroep 38% is. En op het statement ‘SNS wil Nederlanders financieel slimmer maken’, is het verschil zelfs nog groter: de helft van de bereikte groep is het hiermee eens, versus 21% van de niet bereikte groep.

De conclusie van DVJinsights is dan ook dat dit contentpartnership een positief effect heeft gehad op de bekendheid en het imago van SNS en de thema's die SNS op de lezers over heeft willen brengen. Zij bevelen dan ook aan om in de toekomst branded content in te blijven zetten om deze maatschappelijke thema's onder de aandacht te blijven brengen.