Shutterstock 1797575989 (1)

Duurzaamheid: de belangrijkste ontwikkelingen op een rij


Grow redactie 4 jul. 2022

In hoeverre houden Nederlanders zich bezig met duurzaamheid? Staan ze open voor een duurzamer leven? Is hun gedrag ten opzichte van duurzaamheid veranderd? Zijn ze bereid meer te betalen voor duurzamere producten en vinden ze het belangrijk dat bedrijven communiceren over hun duurzame merken? DPG Media en Panel Inzicht zochten het voor het derde jaar op rij uit en ondervroegen 500 respondenten (18-80 jaar). De meest opvallende bevindingen hebben we gebundeld in een handige infographic en dit artikel. 

Kennis van duurzaamheid

Twee derde van de Nederlanders houdt de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid nauwlettend in de gaten en bespreekt het thema ook regelmatig met vrienden (48%). In deze gesprekken worden vooral de zorgen over de toekomst van de wereld (69%) besproken en gaat men met elkaar in gesprek over hoe je duurzamer kunt leven. Een derde van de ondervraagden wil namelijk wel duurzamer leven, maar weet niet zo goed hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Vooral vrouwen streven een duurzamere levensstijl na, meer dan mannen. Vrouwen (71%) blijken ook meer welwillend dan mannen (56%) te zijn om hun gedrag wat betreft duurzaamheid te veranderen. Echter, ten opzichte van 2021 is de gemiddelde welwillendheid van 70 procent naar 63 procent gedaald. 

Duurzamere levensstijl

Een derde van de ondervraagden geeft aan zich soms schuldig te voelen over het eigen consumptiegedrag (32%). Om zich minder schuldig te voelen, maar ook om iets bij te dragen aan een betere toekomst, is 86 procent bereid om zijn/haar levensstijl aan te passen. Dit willen zij bereiken door onder andere minder auto te rijden (33%), minder vlees te eten (51%), minder (lang) te douchen (53%) en hun afval te scheiden (77%). Maar ook door enkel te vliegen als het hoogst noodzakelijk is en het isoleren van de woning, willen de ondervraagde Nederlanders een bijdrage leveren aan een duurzamere leefomgeving. 

Duurzame communicatie is belangrijk

Om duurzamer te gaan leven, geeft 48 procent van de respondenten aan graag meer willen weten over duurzame mogelijkheden. In hun zoektocht naar informatie over duurzaamheid maken vooral jongeren gebruik van het internet. Televisie en dagbladen zijn voor de respondenten vanaf 29 jaar het meest relevant, al twijfelt 55 procent of de informatie die gegeven wordt betrouwbaar is. Twee derde geeft aan het daarom belangrijk te vinden dat bedrijven meer communiceren over hun duurzame initiatieven. Bedrijven als Eneco, Tesla en Ikea worden het meest genoemd als voorloper in duurzaamheid. 

Nederland is bereid meer te betalen voor duurzame producten

Heeft een bedrijf een duurzaam imago? Dan is meer dan de helft van de respondenten bereid om meer te betalen voor diens product of dienst. Jongeren in de leeftijdscategorie 18-29 jaar zijn hiertoe het meest bereid. 

Benieuwd welke andere duurzame producten populair zijn en wat de respondenten hebben geantwoord op de vragen over duurzame media- en communicatiestrategieën? Download dan hieronder de infographic met alle onderzoeksresultaten.

Download hier de infographic van het onderzoek

Werkt de download op je mobiele telefoon niet? Open dan de website in je browser.

Grow redactie

61 artikelen