Shutterstock 519773482 Small

Waarom een marketingplan niet altijd tot resultaat leidt


Waarom een marketingplan niet altijd tot het gewenste resultaat leidt

De drie-eenheid van commitment, casus en causaal verband moet elk marketingplan welhaast tot een succes maken. Pardon? Vraagt deze stelling ook bij jou om een toelichting? Strategisch communicatieadviseur Jerry Helmers werkte hem krachtig uit en strooide met tips in deze blog bij De Ondernemer.

 

Commitment is vanzelfsprekend om te komen tot renderend marketing- en communicatiebeleid. Jerry geeft tien goede tips. My take: betrek medewerkers en andere betrokkenen vanaf het begin bij de planvorming. Houd het marketingplan behapbaar, bijvoorbeeld door de geformuleerde doelstellingen te splitten in kleinere delen. En, om in EK-termen te spreken: speel kort op de bal: doe geen concessies aan met elkaar afgesproken deadlines en erken, beoordeel, bekritiseer en complimenteer alles wat wordt opgeleverd.

 

Nu kun je met volle overgave het verkeerde probleem oplossen. Dan scoor je wel, maar in eigen doel. Ik herken dat je jezelf scherp moet houden. Wat is eigenlijk het belang van mijn zakelijke probleem of uitdaging? Misschien is het wel vooral mijn geliefde thema, mijn stokpaardje. Jerry adviseert om je eigen tegenstand te organiseren bij de planvorming: schakel een kritische hulp in die eindeloos mag doorvragen. En een goede toetssteen die Jerry noemt voor de urgentie van een casus is ook de vraag: als het niet binnen een jaar wordt opgelost, wat gebeurt er dan?

 

Dan heb je vervolgens het causale verband, simpelweg: hoe kon iets tot een casus uitgroeien? Inzicht in oorzaken leidt tot inzicht in gevolgen. Het einde van Jerry’s blog is voor mij de kapstok: zonder heldere casus en causaal verband kun je geen renderend marketing- en communicatiebeleid opstellen. Je weet dan niet wat je aan het oplossen bent. Noch voor jezelf, noch voor de markt!

Lees het hele artikel bij De Ondernemer

Maandelijks belicht Gerard van den Broek, directeur van De Ondernemer, een artikel dat ondernemers niet mogen missen. Deze maand koos hij voor drie oorzaken waarom een marketingplan niet altijd tot het gewenste resultaat leidt.

Thijs van der Zande
B2B Marketing expert

22 artikelen