FLoC

Federated Learning of Cohorts

Een nieuwe manier van targeten waarbij mensen worden groepeert in "cohorten" op basis van hun browsegeschiedenis en interesses in plaats van het identificeren per individu.