Insights Automotive

Het aankoopproces van een auto


24 mrt. 2021

Onderzoek naar de customer journey

Eind augustus 2020 is een onderzoek uitgevoerd onder DPG Media gebruikers die de intentie hebben om op korte termijn een auto aan te schaffen. 

In de beginfase van de customer journey is al bekend voor welke type auto men kiest (nieuwe-  of tweedehands auto). In de verschillende fases is advies van de dealer belangrijker dan van bekenden. 

Hoe verder in de customer journey, hoe sterker het voornemen om een auto te kopen. Bij nieuwe auto’s is men in de inspiratiefase al vrij zeker dat zij uiteindelijk overgaan tot aankoop. Voor het aanschaffen van een occasion is dat 55%. Zij hebben extra argumentatie nodig om over te gaan tot aankoop. 

Print is een belangrijke informatiebron tijdens de inspiratiefase (30%) en de oriëntatiefase (32%).