Dpggrownl Medpets Header 1920X1080

Resultaten Medpets campagne niet voor de poes


9 feb. 2023

Zoals in vele branches, verschuift ook het speelveld van dierenwinkels steeds meer naar het wereldwijde web. Medpets is daarin geen uitzondering. De concurrentie is stevig, de naamsbekendheid van Medpets laat nog ruimte voor verbetering en het is ook niet iedereen duidelijk wat Medpets allemaal te bieden heeft.  Daarom is DPG Media gevraagd om een campagne te ontwikkelen waarmee niet alleen de naamsbekendheid, maar ook de voorkeur- en overweging van Medpets kon worden vergroot. En waarin duidelijk gemaakt kon worden dat men bij Medpets voor veel meer terecht kan dan enkel voor ‘meds’ voor je ‘pets’. 

Full funnel samenwerking 

Medpets is dé online shop voor de gezondheid van je dier. Met meer dan 20.000 kwalitatieve producten in het assortiment, vind je er álles wat je nodig hebt, van hondenvoer en kattenvoer tot vlooien en teken middelen en ontworming. 

Maar met een naam als deze bestaat de kans dat mensen je vooral overwegen op het moment dat er iets aan die gezondheid schort. Daarom wilden we de merkbelofte ‘alles voor de gezondheid van je dier’ ook inhoud geven met content die laat zien dat je de gezondheid van je dier als baasje actief kunt beïnvloeden, zolang je maar begrijpt waar je dier behoefte aan heeft. En daar heeft DPG Media een full-funnel samenwerking voor ontwikkeld.

De campagne is vorm gegeven volgens de bekende Touch, Tell en Sell structuur, om deze vervolgens gericht te serveren aan vrouwen 25-65 jaar (bovengemiddeld vaak de beslissers in aankoop van dierverzorgingsproducten) en bezoekers van de DPG Media-titels waarvan we weten dat het huisdierbezitters zijn. 

Medpets bekender maken in de eerste (touch) fase

In deze laag staat centraal om Medpets bekender te maken, en duidelijk maken dat Medpets álles heeft voor de gezondheid van je dier. Hiervoor zijn impactvolle digitale advertentieformaten ingezet, die voldoende ruimte boden voor het logo en de hierboven genoemde belofte in de huisstijl van Medpets. 

Expertise centraal zetten in de tell fase

In de tell-laag is de expertise (en tevens de voornaamste USP) van Medpets centraal gezet, door Dierenarts Mara in 6 leuke, korte en laagdrempelige video’s baasjes duidelijk te maken wat de behoeftes van hun beestjes zijn. De volledige video’s zijn geplaatst in artikelen over onderwerpen die op dat moment van het jaar actueel en relevant zijn. Hiermee is  duidelijk gemaakt dat men bij Medpets voor veel meer dan enkel medicatie terecht kan:  van dieetvoer na de feestmaand en verkoelende ijsjes in de zomer tot verlichte halsbanden en warme manden in de winter. 

Hiermee wordt de USP van deskundigheid verder uitgebouwd, en is op een logische wijze de brug geslagen naar het brede productaanbod.

Van de volledige video’s (van ca. 2 minuten) zijn shorts gemaakt, om daarmee in de Touch laag het bereik exponentieel te vergroten.

Slimme contactstrategie in sell fase

Met een slimme contactstrategie volgden we iedereen die in aanraking was geweest met de voorgaande communicatie, op met uitingen waarin we de voor dat seizoen relevante producten nog eens extra onder de aandacht brachten. 

De resultaten? Om van te kwispelen

Een exposed/non-exposed effectmeting van DVJ wijst uit dat we er met de campagne in zijn geslaagd om de doelen die we vooraf hadden bepaald, te realiseren:  

  • Zo lieten we de spontane- en geholpen merkbekendheid stijgen (index.117, respectievelijk index 140).
  • En maakten we flinke sprongen in overweging en voorkeur voor Medpets (index 175, respectievelijk index 266). Ook de houding tegenover Medpets werd positiever (index 172).
  • Diezelfde positieve ontwikkeling was te zien op alle(!) 12 imagostatements (varierend van index 134 tot 170) waaruit we mogen concluderen dat men ook beter beseft waar Medpets voor staat.
  • Dat wordt ook bevestigd door het sterk toenemende aantal (positieve) associaties met Medpets (index 163), waarbij vooral kwaliteit en betrouwbaarheid sterker worden teruggekoppeld. 
  • Tot slot geeft maar liefst driekwart van de bereikte mensen aan door het zien van de campagne de website van Medpets te hebben bezocht of dit nog te willen gaan doen. 

Al met al resultaten om trots op te zijn. Niet voor niets krijgt deze campagne in 2023 nog een mooi vervolg.

Aan deze campagne werkten mee

Klant: Bo Klaarwater en Paul Elsten 

Accountmanager klant: Claudia Postma

Creatief Brandstudio: Andrea Jansen

Strateeg Brandstudio: Johannes van Manen

Projectmanagement Brandstudio: Stefanie Costellenos

Producer Brandstudio: Simone Everout

Art: Joost Wouterse