DPG Header Heartbeat 1920X1080 Notext (1)

De hartslag van Nederland: duurzame leefstijl


Nederland gaat voor groen: dorpen lopen voor op steden en ouderen omarmen duurzame leefstijl

Steeds meer Nederlanders zijn zich bewust van hun impact op het milieu. Zo past bijna de helft van de Nederlanders (49%) hun leefstijl al aan voor een duurzamer bestaan. Mensen die in een dorp wonen lopen hierin voor op stedelingen. Daarnaast voelen jongeren zich vaker schuldig over hun consumptiegedrag dan ouderen, terwijl het vooral ouderen zijn die duurzaam leven. Dat blijkt uit het grootschalige doelgroeponderzoek ‘De hartslag van Nederland’ van DPG Media, uitgevoerd door Panel Inzicht.

Hoe ouder, hoe duurzamer

Waar de helft van de respondenten aangeeft hun leefstijl aan te passen om duurzamer te leven, blijft 30 procent daarover neutraal. 19 procent geeft zelfs aan dat helemaal niet te doen. Vooral vrouwen en ouderen passen hun leefstijl aan voor een duurzamer bestaan. Daarbij geldt: hoe hoger de leeftijd, hoe meer interesse in duurzaamheid en hoe vaker de leefstijl daarnaar wordt aangepast.

Grootste voornemen is elektrisch rijden

Uit het onderzoek blijkt dat verduurzamen en elektrificeren de grootste voornemens zijn van Nederlanders. Van de duurzame producten die de respondenten voornemens zijn om binnen vijf jaar te gebruiken, staat een elektrische auto met stip op één, gevolgd door een warmtepomp en zonnepanelen. De duurzame trend wordt het meest gevolgd door mensen die in dorpen wonen. Zij hebben nu al vaker zonnepanelen en een elektrische fiets dan stedelingen, maar niet vaker een warmtepomp. Daarnaast zijn het vooral 60-plussers die zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Jongeren zijn daarentegen wel vaker voornemens om zonnepanelen te gebruiken dan ouderen.

Kwart Nederlanders voelt zich schuldig over consumptiegedrag

Een kwart van de respondenten voelt zich weleens schuldig over hun consumptiegedrag. Deze groep bestaat vooral uit 20- tot 30-jarigen. Hierbij geldt: hoe hoger de leeftijd, hoe minder vaak men zich schuldig voelt.

Toch houdt een groot deel van de respondenten wel rekening met hun consumptie. Zo geeft bijna de helft (45%) aan dat zij merken vermijden die tegen hun waarden ingaan. Slechts 15 procent doet dat helemaal niet en 35 procent blijft neutraal. De grootste groep die dat soort merken vermijdt bestaat uit 70-plussers. 40- tot 50-jarigen doen dat het minst.

“De tijd van onbekommerd consumeren lijkt nu echt voorbij. Een meerderheid kiest langzaam maar zeker voor duurzaam gedrag."

Aldus Dennis Hoogervorst, manager Research & Insights DPG Media.

Dennis Hoogervorst
Research en Insights expert

46 artikelen