DPG Header Heartbeat 1920X1080 Notext

De hartslag van Nederland: hoe zien wij de toekomst?


Meerderheid van de Nederlanders staat positief in het leven, maar is pessimistisch over de toekomst van ons land

Nederlanders zijn uitgesproken over de samenleving: het merendeel van de Nederlanders ziet de toekomst van het land somber in.  Desondanks staat men positief in het leven en zijn meer mensen optimistisch dan pessimistisch over hun persoonlijke toekomst. Dat blijkt uit het grootschalige doelgroeponderzoek ‘De hartslag van Nederland’ van DPG Media, uitgevoerd door Panel Inzicht. 

Overheid van grote invloed op pessimisme

Een meerderheid van 58% is pessimistisch over de toekomst van Nederland. Opmerkelijk is dat deze groep vooral uit ouderen bestaat. Zo zijn 50-plussers het meest pessimistisch en zijn het vaker 60-plussers die de overheid wantrouwen, 20- tot 30-jarigen zijn daarentegen een stuk positiever. Desondanks voelt het grootste deel van de Nederlanders (77%) zich thuis op de plek waar hij of zij woont en zijn meer mensen optimistisch (45%) dan pessimistisch (31%) over hun persoonlijke toekomst.

40% van de Nederlanders heeft uitgesproken opvattingen over de samenleving

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is geïnteresseerd in nieuws (77%), maatschappelijke problematiek (56%) en politiek (51%). Er is dan ook het nodige gaande. Het blijkt niet zo te zijn dat het debat door slechts een enkeling met een grote mond gekaapt wordt: vier op de tien landgenoten (40%) zeggen uitgesproken opvattingen over de samenleving te hebben (bij mannelijke zeventigers is dit aandeel het hoogst: 53%). Een derde (33%) rekent zich tot het zogenoemde 'stille midden’.  Er lijkt een tweedeling te zijn voor wat betreft het scherp zijn op maatschappelijke misstanden ('woke') versus niet van politieke correctheid houden.

Nederlanders staan positief in het leven

Bijna driekwart (71%) van de bevolking zegt positief in het leven te staan, maar voor zestigers en zeventigers (84%) geldt dit in grotere mate dan voor twintigers (57%). Nederlanders lijken ook behoorlijk ruimdenkend te zijn: slechts 4% is het niet eens met de stelling dat iedereen de ruimte moet krijgen om anders te zijn. Zes van de tien landgenoten (58%) zeggen diversiteit te omarmen, 10% doet dat niet. Ruim driekwart (77%) voelt zich thuis op de plek waar hij/zij woont. Hoe ouder men is, hoe meer dat geldt (60% van de twintigers, 90% van de zeventigers). Het aandeel dat zegt de Nederlandse vlag ondersteboven te hangen is het grootste bij de jongste groep in het onderzoek (31% van de twintigers); respect voor het rood-wit-blauw neemt toe met de leeftijd.

"We houden continu een vinger aan de pols van wat gaande is in de samenleving. Daarom monitoren we in hoeverre Nederlanders qua opvattingen en gedrag van elkaar verschillen, wat interessante inzichten oplevert."

aldus Dennis Hoogervorst, manager Research & Insights bij DPG Media. 

Dennis Hoogervorst
Research en Insights expert

46 artikelen