Shutterstock 599921468

5 tips voor een sterke mediabriefing


Grow redactie 21 mei 2023

5 tips voor een sterke mediabriefing

Het is geen geheim dat een sterke mediabriefing het resultaat van een campagne positief beïnvloedt. Toch lukt het het overgrote deel van de marketeers niet om tot een goede briefing te komen en dat blijkt bij veel bureaus één van de grootste frustraties te zijn. Dat is zonde, maar kost ook geld! Door het ontbreken van de juiste informatie, worden er verkeerde beslissingen genomen en gaat er marketingbudget verloren. In dit artikel lees je 5 tips voor een goede mediabriefing, zo maak je van jouw volgende campagne een succes!

 

1. Begin met de strategie

Het lijkt voor de hand liggend, maar aan een goede mediabriefing ligt een duidelijke strategie ten grondslag. Waarom ga je campagne voeren? Wie is je doelgroep? Hoeveel budget heb je ter beschikking? Wat wil je met de campagne bereiken? Hoe verhoudt het bedrijf zich (en deze communicatie) ten opzichte van de rest van de markt? Strategie = key. Bepaal vooraf waar de focus op ligt en zorg ervoor dat deze keuzes intern worden gedragen door het management. Pas daarna deel je de strategie met het bureau.

 

2. Formuleer de opdracht

Benoem concreet wat er wordt verwacht van het bureau. Waar wil je dat ze je mee helpen? Is dat een strategie, debrief, advies, mediaplan, of ook uitgewerkte middelen? Wees specifiek, want bij een onvolledige opdrachtomschrijving krijg je misschien iets dat je niet verwacht. Hoe specifieker je bent, hoe beter het is.

Omschrijf duidelijk wat de deliverables zijn die je van het bureau verwacht. Je kunt ook meteen een voorstel doen voor het budget, de aanpak, planning en feedback- of evaluatiemomenten. Een briefing mag kort en bondig zijn. Wees volledig, maar to the point. Een briefing van twee A4'tjes zou een bureau al een eind op weg moeten helpen.

 

3. Schets de situatie en het product

Geef in je briefing meer informatie over je bedrijf en de markt waarin je opereert. Voeg relevante context toe over de concurrentie en het probleem dat jouw product oplost. Deel als bijlage meer informatie over de USP’s, het merkimago en de tone of voice om ervoor te zorgen dat de campagne daarmee in overeenstemming is. Geef in de briefing zo concreet mogelijk aan wat de achtergrond en aanleiding voor de campagne zijn.

Beschrijf de functie en rol van de campagne binnen het algehele communicatieplan en ook beknopt voor wie en waarom je deze start. Benoem daarnaast belangrijke details, zoals: gaat het om een geheel nieuwe campagne of is het een doorontwikkeling van een bestaande campagne?

 

4. Omschrijf de campagne doelgroep(en)

Als merk ken je je doelgroep waarschijnlijk beter dan het bureau. Deel deze kennis daarom uitgebreid in je briefing. Wie zijn deze mensen, wat doen ze, waar bevinden ze zich en wat zijn hun interesses? Segmenteer op interesses, leefstijl, leeftijd, sociale klasse, gezinssamenstelling en mediaconsumptie.

Je kunt ook segmenteren op levensgebeurtenissen of karakteristiek gedrag. Nog belangrijker misschien is: waarom kopen ze jouw product of waarom zouden ze dat moeten doen?  Hoe beter jij je doelgroep voor ogen hebt, hoe groter de kans dat de campagne jouw doelgroep in beweging brengt.

 

5. Bepaal campagnedoelstellingen

Om te bepalen of een campagne succesvol is geweest, zijn doelstellingen belangrijk. Dit bepaal je op basis van de communicatiedoelstelling, de gedragsdoelstelling, de rol van de campagne en de strategie. Bedenk wat je zou willen dat de doelgroep voelt, of wat voor actie zij onderneemt na het zien van de campagne en vertaal deze vervolgens in meetbare KPI’s.

Maak de doelstellingen concreet en ambitieus, maar benoem er niet te veel. In een goede briefing zijn de doelstellingen SMART omschreven. Ze zijn bedoeld om bureaus uit te dagen en niet op af te rekenen. Zorg ervoor dat doelstellingen realistisch zijn en een deadline hebben. Meetbare doelstellingen maken een evaluatie achteraf namelijk een stuk makkelijker.

 

Grow redactie

61 artikelen