Verbouwen

Het klusgedrag van de Nederlandse consument


24 mrt. 2021

Onderzoek naar verbouwen

Verbouwen is een hot topic onder de Nederlandse consument, mede doordat men veel thuis is sinds het coronavirus en de lastige woningmarkt. Door Panel Inzicht is in januari 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de verbouwintenties van de Nederlanders.

 

De interesse in informatie over verbouwen is het afgelopen jaar gegroeid. 57% geeft aan interesse te hebben in (ver)bouw content, terwijl dit in 2019 nog 47% was.

 

In januari 2021 was 70% bezig met een kleine verbouwing. Voor mensen met een koopwoning was dit 75%. Met name de leeftijdsgroep 25-34 jaar geeft aan in de eerste helft van 2021 een grote verbouwing te willen doen: 43%. Men is in 2020 sneller klaar met de voorbereiding van een grote verbouwing dan in 2019.

 

De top 3 verbouwingen zijn: aanleggen van een tuin/terras, het moderniseren van de woning en/of het verbouwen van de keuken. In 2020 werden woningen vaker verduurzaamd dan in 2019. Zo zijn er meer mensen die hun dak of zolder isoleren (22% ten opzichte van 17% in 2019).