Peugeot Header

Branded content helpt Peugeot aan positiever imago en sales


24 jan. 2023

Branded content via online media, in print en op radio overtreffen alle verwachtingen

Peugeot wil graag autoriteit claimen op het gebied van zakelijk rijden en het mobiliteitsbudget. Een mobiliteitsbudget is een budget waarmee werknemers hun zakelijke mobiliteit zelf kunnen inrichten. Brandstudio ontwikkelde hiervoor een succesvolle multimediale campagnestrategie. Benieuwd hoe de campagne heeft bijgedragen aan meer sales voor Peugeot? Lees snel verder!

Nieuwe mobiliteitsregelingen

De wereld om ons heen verandert: we reizen minder en werken vaker thuis. Dat heeft ook gevolgen voor de mobiliteitsregelingen die bedrijven aan hun medewerkers aanbieden. Steeds vaker wordt een mobiliteitsbudget aangeboden als alternatief voor een auto van de zaak met bijtelling. Een deel van het bedrag wordt door Nederlanders aan private lease besteed. Logisch, want op die manier heb je geen omkijken meer naar bijtelling en kun je privé zoveel rijden als je wil.

De aanpak: een mid funnel campagne

Om Peugeot te positioneren als autoriteit op het domein persoonlijke mobiliteit is gekozen voor een midfunnel campagne. Een centrale rol in de strategie was hierbij weggelegd voor de branded content inzet (geproduceerd door Brandstudio)

Het vertrekpunt

Zorg (get) dat zakelijk rijders,

Gaan (to) zien dat Peugeot met haar expertise en diverse aanbod een aantrekkelijk alternatief biedt voor een leaseauto van de zaak,

Door (by) hen te informeren en adviseren en duiding te geven aan het mobiliteitsbudget.

Ontdek het nieuwe zakelijk rijden

Bij medewerkers, en leaserijders in het bijzonder, blijkt de kennis over de mogelijkheden van het mobiliteitsbudget nog relatief laag is. Met deze content campagne is daar verandering in gebracht door te informeren en adviseren, maar vooral ook te inspireren. 

Er zijn 4 content pijlers ontwikkeld om de kennis van de doelgroep te vergroten: 

  1. Mobiliteit van de toekomst 
  2. Duurzaamheid & elektrisch rijden
  3. In gesprek met een mobiliteitsexpert
  4. Het mobiliteitsbudget wat je moet weten

Met deze campagne wordt  de doelgroep geholpen bij het vinden van de auto én het contract passend bij zijn/haar mobiliteitsbehoefte.

De doelgroep bereiken

Voor deze campagne is een titelselectie gemaakt van digitale merken en printtitels met een relevant bereik onder zakelijk rijders. Daarbij is gekeken naar een combinatie van bereik én selectiviteit bij de doelgroep. Hieruit is gebleken dat NU.nl en AD.nl samen 80% van de leaserijders bereiken. Aanvullend is gekozen voor Autwoweek.nl en Volkskrant Magazine. Zij bieden een relevante redactionele context waardoor de content naadloos aansluit bij de belevingswereld van de lezers.

De onderwerpen in de uitingen waren gerelateerd aan het mobiliteitsbudget, leasen en elektrisch rijden. De online branded content (longreads) is ingezet op AutoWeek.nl, NU.nl en AD.nl. Daarnaast is er twee keer een 1/1 branded content artikel in Volkskrant Magazine verschenen. Deze verschijnt iedere zaterdag samen bij de krant. Op Qmusic is eveneens een uitgebreide radiocampagne ingezet. 

Binnen het mobiliteitsbudget is private lease één van de (vele) mogelijkheden. In de campagne is private lease extra geladen, waarbij de nadruk lag op het feit dat de consument dit zelf (geheel online) kan regelen.

Alle media KPI’s ruimschoots behaald 

De campagne laat zeer sterke media resultaten zien: via de radiocampagne op Qmusic zijn ruim 1,7 miljoen personen bereikt. Dat was ruimschoots boven de afgesproken KPI. 

Via de twee advertorials in het Volkskrant magazine zijn per inzet 815.000 personen bereikt. 

De article views van de online branded content liggen 130% hoger dan de vooraf afgesproken KPI. Uitschieter was de longread over de zeven voordelen van elektrisch rijden op AD.nl, die bijna twee keer meer views realiseerde dan de vooraf afgesproken KPI. Hoewel er niet specifiek gestuurd is op clicks, laat de overall-CTR van de campagne zeer goede resultaten zien. Uitschieter hierbij was het artikel over het mobiliteitsbudget op NU.nl, met een CTR die maar liefst zestien keer hoger lag dan de afgesproken KPI.

Meer zichtbaarheid, positieve associaties en meer sales

Om naast de mediadoelstellingen ook de communicatiedoelstellingen in kaart te kunnen brengen is onderzoeksbureau DVJ Research gevraagd het effect van de campagne te meten.

Wat opvalt in de onderzoeksresultaten is dat het effect van de boodschap duidelijk zichtbaar is onder degenen die zijn blootgesteld aan de campagne: de branded content-uitingen leiden tot meer positieve associaties, een positieve evaluatie van het imago van Peugeot en een positieve houding tegenover Peugeot. Dit geldt ook voor de imago-aspecten gerelateerd aan leasen en het mobiliteitsbudget. Op salesniveau is zichtbaar dat consumenten die aan de campagne van Peugeot exposed zijn, significant sneller meer informatie opvragen dan de consumenten die niets van de campagne hebben gezien.

Met volle vaart vooruit

De uitstekende resultaten en de prettige samenwerking hebben ertoe geleid dat er al gesproken wordt over vervolg campagnes. 

Jorieke Vlietstra - Manager Marketing communicatie Peugeot:

Met deze campagne hebben wij vanuit Peugeot duidelijk een eerste stap gezet om kennis en mogelijkheden rondom het mobiliteitsbudget te vergroten. Door de inzet van content op de diverse platformen en verspreid over een aantal maanden hebben wij zeker impact weten te maken. Een vervolg op deze campagne is voor ons heel interessant.

Klantverantwoordelijken DPG Media

Accountmanager: Paul Scholten

Accountmanager bureau: Martin van Epen

Strategie: Yvette van der Veen

Creatief: Huub Haarhuis

Projectmanager branded content: Peggy Webster