Shutterstock 557361013

Uitdagingen van marketeers en ondernemers op het gebied van marketing


Uitdagingen van marketeers en ondernemers op het gebied van marketing

In het Blik op Marketing onderzoek gingen we op zoek naar de uitdagingen en behoeftes van marketeers en ondernemers. Wat blijkt? Er is vooral behoefte aan strategisch lange termijn denken én aan datatoepassingen voor het maken van strategische keuzes. 

Onderzoek onder marketeers en ondernemers

In het onderzoek ‘Blik op Marketing’ heeft DPG Media samen met DVJ Insights onderzoek gedaan naar de uitdagingen van marketeers en ondernemers op het gebied van marketing. In dit onderzoek hebben 200 marketeers en 240 ondernemers van Nederland toegelicht waar ze wakker van liggen en waar ze inspiratie van krijgen. 

Uitdagingen

Ondernemers zien het belang van marketing: acht op de tien ondernemers vinden marketing (zeer) belangrijk. Waar ondernemers echter vooral organisatiebrede uitdagingen hebben, ligt de focus bij marketeers meer op marketingspecifieke uitdagingen.

Het bereiken van de juiste doelgroep wordt het meest genoemd als grote uitdaging voor marketeers. Daarnaast geven marketeers aan digitalisering, internationalisering, het snel veranderende marketinglandschap en de implementatie van datagedreven marketing als grote uitdagingen te zien. Een interessant punt van zorg is de gepercipieerde kwaliteit van marketeers: zij worden vaak meer gezien als te ver doorgevoerde specialisten dan als marketeers, met name vanuit digitale werkgebieden. 

Ontwikkeling in marketingvak

Net als vorig jaar blijft lange termijn brand building volgens marketeers de belangrijkste manier om marketing naar een hoger niveau te tillen. Ook marketing in de lead in bedrijfsvoering staat in de top drie van gewenste focusgebieden.

Ongeveer de helft van de marketeers geeft aan dat datagedreven marketing een belangrijke manier is om marketing naar een hoger plan te brengen. Daar zouden zij zich meer op moeten focussen. Hierbij speelt naast onderzoek en bewijslast de kwaliteit van de marketeer op het gebied van data interpretatie en implementatie een belangrijke rol.

Behoefte aan kennis 

Ongeveer acht op de tien marketeers geven aan minimaal één keer per maand bezig te zijn met het uitbreiden van vakkennis. Daarnaast geeft slechts van de helft van de ondernemers aan dat er binnen hun onderneming voldoende kennis is over het inzetten van media en een ruime meerderheid van de ondernemers geeft aan dat men zich vaker bezig wil houden met promotie werkzaamheden. De behoefte aan marketingkennis onder zowel marketeers als ondernemers is dan ook groot. 

Dennis Hoogervorst
Research en Insights expert

46 artikelen