Brooke Cagle G1kr4ozfoac Unsplash

Media scoren hoog bij vraag naar favoriete activiteiten


Een 'user-generated vragenlijst' als tussendoortje 

Een valkuil in marktonderzoek is dat je bij het opstellen van een vragenlijst veelal uitgaat van je eigen referentiekader, en dus vooral je eigen aannames aan het toetsen bent. Het is als zoeken naar 'zelfverstopte paaseieren’. Binnen DPG Media zagen we dit als een mooie metafoor om rond Pasen een oproep in onze nieuwsbrief te doen welke vragen de lezers graag beantwoord zouden zien. In samenwerking met Panel Inzicht is daartoe vervolgens een onderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.000 consumenten in de leeftijd 20 t/m 70 jaar. Degenen die daar gehoor aan hadden gegeven, hebben enige tijd geleden de antwoorden op hun vragen ontvangen, maar deze waren leuk genoeg om een greep uit onze traktatie hier breder te delen. 

Favoriete activiteiten

Uit een lijst van een kleine dertig activiteiten kozen de respondenten maximaal vijf bezigheden die ze het liefste doen. Het kijken naar films of series blijkt het populairst (bij vrouwen in grotere mate dan bij mannen), gevolgd door reizen (het meest bij hoger opgeleiden) en televisie kijken (vooral door ouderen). Ook veel aangevinkt werden het luisteren naar muziek, met vrienden afspreken en lezen.

Gevoelsleeftijd

Gevraagd naar hun 'gevoelsleeftijd', zegt 36 procent van de mannen en 27 procent van de vrouwen zich even oud als hun biologische leeftijd te voelen. Ruim de helft van de Nederlanders (53 procent) voelt zich jonger, onder 50-70-jarigen is dat aandeel nog een stuk hoger (68 procent). Dertien procent voelt zich ouder, de rest weet het niet. Van de groep 50-plussers zegt een derde zich 10 tot 20 jaar jonger te voelen, 9 procent zelfs 20 jaar jonger of meer. Onder 20-34-jarigen zien we zowel mensen die hun leeftijd vinden passen (46 procent) als mensen die zich jonger (29 procent) of ouder (23 procent) dan dat voelen. Fysieke gezondheid, energieniveau en mentale gezondheid zijn hierin de meest bepalende factoren, boven uiterlijke kenmerken en beweging. 

Tegen klimaatverandering

Op verzoek hebben we gevraagd wat mensen kiezen als ze één ding zouden moeten veranderen aan hun leven om klimaatverandering tegen te gaan. Het 100% energieneutraal maken van de eigen woning staat bovenaan, gevolgd door niets meer kopen in een buitenlandse webshop en de thermostaat nooit meer boven de 18 graden. Dat laatste antwoord scoort het hoogst bij de vervolgvraag welke acties men reeds onderneemt of van plan is om te doen. 

Kunstmatige intelligentie

Slechts 8 procent zegt niet precies te weten wat A.I. (kunstmatige intelligentie) is, 31 procent verwacht er niets mee te gaan doen. Tegelijkertijd geeft ook maar 6 procent aan het regelmatig te gebruiken (22 procent: soms), en denkt 33 procent dat wel te gaan doen. Aan de ene kant worden A.I.-toepassingen zoals ChatGPT en Midjourney gevaarlijk (30 procent) en beangstigend (28 procent) genoemd, aan de andere kant worden deze als handig (29 procent) en tijdbesparend (26 procent) gezien.

Uitspraken

We hebben ook een aantal stellingen voorgelegd aan de respondenten. Hieronder zie je daar een selectie uit, met een vermelding van het percentage dat het enigszins of helemaal eens is met de betreffende uitspraak.

 • Over vijf jaar lees ik (artikelen van) digitale tijdschriften: 69 procent
 • Over vijf jaar lees ik (nog) papieren tijdschriften: 61 procent
 • Ik hecht meer waarde aan wat ik van papier lees, dan wat ik online lees: 43 procent
 • Ik heb een sterke connectie met mijn huisdier: 48 procent
 • Ik voel me wel eens eenzaam: 38 procent (20-34-jarige vrouwen: 55 procent)

Populaire merken

Verschillende mensen gebruiken verschillende merken, maar in welke mate verschilt dat per leeftijdsgroep? We hebben een open vraag gesteld om te achterhalen wat de merken zijn die Nederlanders belangrijk vinden, die ze veel gebruiken of waar ze de voorkeur aan geven. Daarbij hebben we benadrukt dat het niet uitmaakt welke productcategorieën het betreft. Interessant om te zien dat niet alleen de gebruikelijke merken genoemd worden die overal en altijd als voorbeelden opduiken in de vakpers en op marketingcongressen. Jong en oud noemen deels dezelfde namen, maar er zijn wel degelijk flinke verschillen. 

Wat panelleden zelf willen weten

We hebben ook bij de respondenten geïnformeerd of ze een vraag hadden die ze zélf aan anderen zouden willen stellen. Opvallend vaak klinkt daarin suggestief de eigen bezorgdheid of kritische houding ten opzichte van anderen in door (‘Ben je tevreden met je leven?’ ‘Geniet je genoeg?’ ‘Ben je bang voor de toekomst?’ ‘Ben je echt blij met je drukke leven?’ ‘Ben je je bewust van je eigen invloed op de hoeveelheid drama in je leven?’ ‘Hoe denk je erover om minder kleding en schoenen te kopen?’ ‘Kunnen we een beetje vriendelijker naar elkaar doen en niet zo egoïstisch?’ ‘Slaan we niet een beetje door in klimaatverandering en duurzaamheid?’ ‘Kan er wat minder haantjesgedrag?’ ‘Waarom gedraag je je zo asociaal?’ ‘Waarom heeft iedereen altijd een mening over een ander?’ ‘Wil je normaal doen?’). Ook werd duidelijk dat je goed moet formuleren wat je bedoelt (zowel ‘Ben je links of rechts?’ als ‘Ben je links- of rechtshandig?’ kwamen binnen). Hoe dan ook is het interessant om te zien wat panelleden zelf aan een vragenlijst zouden willen toevoegen. Bijvoorbeeld: 

 

 • ‘Gedraag je je online anders dan in het echte leven?’
 • ‘Geef je meer om dieren dan om mensen?’
 • ‘Geloof je in 'complottheorieën?’
 • ‘Hoe kijk je terug op de coronacrisis?’
 • ‘Hoe maak jij het leven leuk?’
 • ‘Hoeveel echte vrienden heb je?’
 • ‘Word je gelukkig van je werk?’
 • ‘Op welke manier ga je je oude dag invullen?’
 • ‘Vind je jezelf een ruimdenkend persoon?’
 • ‘Waar kijk je naar uit in het leven?’
 • ‘Wat is geluk voor jou?’
 • ‘Wat maakt Nederland voor jou je 'thuis'?’
 • ‘Wat doe je om te ontspannen?’
 • ‘Is dit alles?’

Mocht dit ‘paaseieren-onderzoek’ volgend jaar op herhaling gaan, zullen we laten weten wat de antwoorden zijn. 

 

Dennis Hoogervorst
Research en Insights expert

47 artikelen